SWEET HOUSE – Ms Uyên

28/08/2019 Dự án Quản Trị

SWEET HOUSE – Ms Uyên

Nếu Sài Gòn làm bạn ngột ngạt, thì hãy về nhà để được yêu thương 

THE SUN AVENUE APARTMENT
Customer : Ms. Uyên
Acreage : 56 m2
Design & Build : HOLM Design Studio
————————————
HOLM DESIGN STUDIO
Hotline :
0966609911 – Ms Trang
0946178706 – Mr Tuan

Office : Millennium , 132 Ben Van Don, Dist 4, HCMC
Email : holmdesignvn@gmail.com