SUNRISE RIVERSIDE – Mr Quang

05/09/2019 Dự án Quản Trị

SUNRISE RIVERSIDE – Mr Quang

SHINE YOUR STYLE – Thể hiện phong cách, cá tính riêng qua không gian sống của bạn.
————————————
SUNRISE RIVERSIDE
Customer : Mr. Quang
Acreage : 83 m2
Design & Build : HOLM Design Studio
Location : Nha Be District, HCMC
————————————
HOLM DESIGN STUDIO
Hotline :
0966609911 – Ms Trang
0946178706 – Mr Tuan

Office : Millennium , 132 Ben Van Don, Dist 4, HCMC
Email : holmdesignvn@gmail.com