THE BOTANICA PREMIER – Mr Jack

05/09/2019 Dự án Quản Trị

THE BOTANICA PREMIER – Mr Jack

Tông màu xám trầm ứng dụng vào phong cách nội thất hiện đại – MODERN STYLE chưa bao giờ thôi quyến rũ và hấp dẫn ngay từ ánh hình đầu tiên.

————————————
THE BOTANICA PREMIER
Customer : Mr. Jack 
Acreage : 72 m2
Design & Build : HOLM Design Studio
————————————
HOLM DESIGN STUDIO
* Hotline :
0966609911 – Ms Trang
0946178706 – Mr Tuan

* Email : tuanduong.holmdesign@gmail.com
* Office : Millennium , 132 Ben Van Don,
Dist 4, HCMC.